Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, středisko Křimice, Průkopníků 290
v
v

Změny v rozvrhu Friday 1. 3.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AT4B EXK EXK
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Volková Lenka .. ..
Daňhel Václav Jou Jou Jou Jou Jou Has Has
Hradecký Václav Kac Kac Kac Kac Kac -
Jirka Jan Mel Mel Mel Mel Mel -
Moravec Petr Kru Kru Kru Kru Kru
Štác Radek - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Janczinský Stanislav
6 odpadá TEO AT4B
Maršálek Václav
2 výměna << STR L1 32 z 29.2. 2. hod
Mathesiusová Jaroslava
2 přesun << TDA K3 35 z 29.2. 6. hod
Škoula Marek
2 přesun >> MOV K3 na 29.2. 6. hod
Vaňourková Blanka
2 výměna >> TDL L1 na 29.2. 2. hod
Volková Lenka
5. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Daňhel Václav
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Hanus Petr
6 spojeno (Dan PedD) ODV AT3B (P3) D24A
7 spojeno (Dan PedD) ODV AT3B (P3) D24A
Hradecký Václav
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Jouja Tomáš
1 spojeno (Dan PedD) ODV AT3B (P3) D8
2 spojeno (Dan PedD) ODV AT3B (P3) D8
3 spojeno (Dan PedD) ODV AT3B (P3) D8
4 spojeno (Dan PedD) ODV AT3B (P3) D8
5 spojeno (Dan PedD) ODV AT3B (P3) D8
Kácha Robin
1 spojeno (Hra PedD) ODV E2 (P2) D3
2 spojeno (Hra PedD) ODV E2 (P2) D3
3 spojeno (Hra PedD) ODV E2 (P2) D3
4 spojeno (Hra PedD) ODV E2 (P2) D3
5 spojeno (Hra PedD) ODV E2 (P2) D3
Kraus Pavel
1 spojeno (Mor NEM) ODV E3 (P1) D9
2 spojeno (Mor NEM) ODV E3 (P1) D9
3 spojeno (Mor NEM) ODV E3 (P1) D9
4 spojeno (Mor NEM) ODV E3 (P1) D9
5 spojeno (Mor NEM) ODV E3 (P1) D9
Melichar Jakub Jiří
1 spojeno (Jir NEM) ODV L2 (P1) D20
2 spojeno (Jir NEM) ODV L2 (P1) D20
3 spojeno (Jir NEM) ODV L2 (P1) D20
4 spojeno (Jir NEM) ODV L2 (P1) D20
5 spojeno (Jir NEM) ODV L2 (P1) D20
Štác Radek
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
AT2A
6 FYZ odpadá (Vol)
AT3B
1 ODV P3 D8 spojí Jou (Dan)
2 ODV P3 D8 spojí Jou (Dan)
3 ODV P3 D8 spojí Jou (Dan)
4 ODV P3 D8 spojí Jou (Dan)
5 ODV P3 D8 spojí Jou (Dan)
6 ODV P3 D24A spojí Has (Dan)
7 ODV P3 D24A spojí Has (Dan)
AT4B
5. - 6. les. exkurze
E2
1 ODV P2 D3 spojí Kac (Hra)
2 ODV P2 D3 spojí Kac (Hra)
3 ODV P2 D3 spojí Kac (Hra)
4 ODV P2 D3 spojí Kac (Hra)
5 ODV P2 D3 spojí Kac (Hra)
E3
1 ODV P1 D9 spojí Kru (Mor)
2 ODV P1 D9 spojí Kru (Mor)
3 ODV P1 D9 spojí Kru (Mor)
4 ODV P1 D9 spojí Kru (Mor)
5 ODV P1 D9 spojí Kru (Mor)
K3
2 TDA 35 přesun << Mat z 29.2. 6. hod
2 MOV přesun >> na 29.2. 6. hod
L1
2 STR 32 výměna << Mas z 29.2. 2. hod
2 TDL výměna >> na 29.2. 2. hod
L2
1 ODV P1 D20 spojí Mel (Jir)
2 ODV P1 D20 spojí Mel (Jir)
3 ODV P1 D20 spojí Mel (Jir)
4 ODV P1 D20 spojí Mel (Jir)
5 ODV P1 D20 spojí Mel (Jir)
Pedagogický dohled u třídy:
AT4B
Hodina: 5. - 6. les., Učitel: Volková Lenka

třída AT2A končí po 5. hodině