Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, středisko Křimice, Průkopníků 290
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 1. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pavelka Jiří Kov Kov
Forejt Josef ....
Hrdlička Jan ....
Kalaš Vít ....
Sýkorová Vlasta - - Kou Kef Mam - ..
Vaněk Miroslav ..
Vaňourková Blanka -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PC3 AKC AKC AKC AKC AKC AKC
Změny v rozvrzích učitelů
Trnková Vendula
5 výměna << MAT AT3B 12 z 30.11. 4. hod
Hrdlička Jan
5 přesun << STR L2 25 z 7. hod
7 přesun >> STR L2 na 5. hod
Kefurtová Michaela
4 spojeno (Syk SKO) ATJ AT3B (A1) 01
Koutná Olga
3 spojeno (Syk SKO) CJL AT3B (A2) 21
Kovalská Romana
4 spojeno (Pav ZaMZ) IKT AT4A (A2) PC1
5 spojeno (Pav ZaMZ) IKT AT4A (A2) PC1
Matoušková Monika
5 spojeno (Syk SKO) ANJ N1 (A2) 24
Rendlová Miloslava
5 změna MAT K1 07
Simota David
4 přesun << DOZ N2B 07 z 6.12. 3. hod
4 přesun >> KOP N2B na 29.11. 2. hod
5 výměna >> ZSV AT3B na 30.11. 4. hod
Vaňourková Blanka
5 přesun >> TEL L2 na 30.11. 3. hod
Změny v rozvrzích tříd
AT3B
3 CJL A2 21 spojí Kou (Syk)
4 ATJ A1 01 spojí Kef (Syk)
5 MAT 12 výměna << Trn z 30.11. 4. hod
5 ZSV výměna >> na 30.11. 4. hod
AT4A
4 IKT A2 PC1 spojí Kov (Pav)
5 IKT A2 PC1 spojí Kov (Pav)
AT4B
1 MOV odpadá (Vek)
A3B
7 ANJ A1 odpadá (Syk)
K1
5 MAT 07 změna Ren
L2
5 STR 25 přesun << Hrd z 7. hod
5 TEL přesun >> na 30.11. 3. hod
7 STR přesun >> na 1.12. 5. hod
N1
5 ANJ A2 24 spojí Mam (Syk)
N2B
4 DOZ 07 přesun << Sim z 6.12. 3. hod
4 KOP přesun >> na 29.11. 2. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

třída AT4B začíná 2. hodinou
třída A3B - sk. A1 končí po 6. hodině
třída L2 končí po 6. hodině