Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, středisko Křimice, Průkopníků 290
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 28. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matoušková Monika .. .. .. Mat Syk - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Trnková Vendula
2 přesun >> MAT AT3A na 31.3. 3. hod
Pavelka Jiří
2 přesun << IKT A1B (A2) PC3 z 31.3. 2. hod
5 změna TDA A2A 32
Forejtová Jaroslava
5 přesun >> UCE N2B na 22.3. 3. hod
Hečl Luboš
3 změna RMV AT3A 16
4 změna RMV AT2A 16
Kasal Tomáš
5 výměna >> ETR AT4A na 24.3. 3. hod
7 výměna << ETR AT4A 34 z 29.3. 5. hod
7 přesun >> ELE A2A na 13.3. 5. hod
Koutná Olga
5 výměna << CJL AT4A 21 z 24.3. 3. hod
Kroupová Valečková Věra
3 přesun << CJL N2B 13 z 6. hod
6 přesun >> CJL N2B na 3. hod
Mathesiusová Jaroslava
3 přesun << TDA A1B (A2) PC2 z 31.3. 1. hod
4 supl. (Mam DOV) TDA AT2B (A1) PC3 do úvazku
Netrvalová Karolína
3 výměna << MAT AT2B 24 z 30.3. 3. hod
5 přesun << MAT N2B 24 z 22.3. 3. hod
Pavlíčková Hana
2 změna EKO N1 12
8 přesun << TAD N1 (S2) PC2 z 7.3. 3. hod
Salák Pavel
2 přesun >> DAP N2B na 22.3. 2. hod
4 přesun << OTE A3A 14 z 31.3. 6. hod
Simota David
1 přesun >> ZSV E1 na 27.3. 5. hod
2 přesun << DOZ N2B 14 z 3. hod
3 přesun >> DOZ N2B na 2. hod
Sýkorová Vlasta
5 spojeno (Mam DOV) KAJ N1 (KA1) 23
Vaněčková Božena
1 přesun >> NEJ AT1B (N2) na 24.3. 5. hod
Vaněk Miroslav
2 přesun << MOV AT3A 16 z 29.3. 2. hod
3 výměna >> MOV AT2B na 30.3. 3. hod
4 přesun >> AUT A3A na 29.3. 7. hod
7 navíc MOV AT3A 16 za odpadlou
7 výměna >> MOV AT4A na 29.3. 5. hod
8 navíc MOV AT3A 16 za odpadlou
Vaňourková Blanka
5 změna ECH E1 07
Změny v rozvrzích tříd
AT1B
1 NEJ N2 přesun >> na 24.3. 5. hod
1 ANJ A1 odpadá (Mam)
AT2A
4 RMV 16 změna Hec
AT2B
3 MAT 24 výměna << Net z 30.3. 3. hod
3 MOV výměna >> na 30.3. 3. hod
4 TDA A1 PC3 supluje Mat (Mam)
AT3A
2 MOV 16 přesun << Vek z 29.3. 2. hod
2 MAT přesun >> na 31.3. 3. hod
3 RMV 16 změna Hec
7 MOV 16 navíc Vek
8 MOV 16 navíc Vek
AT4A
5 CJL 21 výměna << Kou z 24.3. 3. hod
5 ETR výměna >> na 24.3. 3. hod
7 ETR 34 výměna << Ksl z 29.3. 5. hod
7 MOV výměna >> na 29.3. 5. hod
A1B
2 IKT A2 PC3 přesun << Pav z 31.3. 2. hod
2 ANJ A2 odpadá (Mam)
3 TDA A2 PC2 přesun << Mat z 31.3. 1. hod
3 ANJ A2 odpadá (Mam)
A2A
5 TDA 32 změna Pav
7 ELE přesun >> na 13.3. 5. hod
A3A
4 OTE 14 přesun << Sal z 31.3. 6. hod
4 AUT přesun >> na 29.3. 7. hod
E1
1 ZSV přesun >> na 27.3. 5. hod
5 ECH 07 změna Van
N1
2 EKO 12 změna Pva
5 KAJ KA1 23 spojí Syk (Mam)
8 TAD S2 PC2 přesun << Pva z 7.3. 3. hod
N2B
2 DOZ 14 přesun << Sim z 3. hod
2 DAP přesun >> na 22.3. 2. hod
3 CJL 13 přesun << Val z 6. hod
3 DOZ přesun >> na 28.3. 2. hod
5 MAT 24 přesun << Net z 22.3. 3. hod
5 UCE přesun >> na 22.3. 3. hod
6 CJL přesun >> na 28.3. 3. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

třída AT1B - sk. A2 začíná 2. hodinou
třída AT3A končí po 8. hodině!!!
třída A2A končí po 6. hodině
třída E1 začíná 2. hodinou
třída N1 - sk. S2 končí po 8. hodině!!!
třída N2B končí po 5. hodině